W poniedziałek uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Zebranych uczniów, nauczycieli i rodziców przywitał Pan Burmistrz Tadeusz Kowalski, który przedstawił nowego dyrektora szkoły – Panią Lidię Góral. Nową Panią Dyrektor w imieniu rodziców powitała Pani Ewelina Lebioda, a w imieniu nauczycieli i pracowników szkoły Pan Karol Dąbrowski. Pani Góral podczas przemówienia powiedziała, że bardzo cieszy się z możliwości kierowania naszą szkołą, zwróciła uwagę na jej nowy wygląd i dokonane podczas wakacji prace remontowe oraz przedstawiła nową Panią Wicedyrektor – Sylwię Kożuch. Wszyscy uczniowie otrzymali życzenia w sukcesów nauce w nowym roku szkolnym.