mb01

W Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi od wielu lat kultywowane są bogate tradycje związane z kulturą borowiacką oraz regionem Borów Tucholskich. Wyrazem tej działalności są liczne programy autorskie, koła zainteresowań, twórczość dziecięca, a szczególną dumą Zespół Pieśni i Tańca „Młodzi Borowiacy”.

Historia „Młodych Borowiaków” rozpoczęła się w roku 1976, a twórcą zespołu była Maria Ollick. Grupa zakończyła działalność pod koniec lat 80-tych. Zespół został reaktywowany w 1998 roku z inicjatywy dyrektora szkoły Ewy Kłosowskiej. Powstał przy współpracy i dzięki pomocy Dyrektora Tucholskiego Ośrodka Kultury Renaty Basta. Otrzymał też nową nazwę: Zespół Pieśni i Tańca „Młodzi Borowiacy”. Piewszymi opiekunami zespołu byli Joanna Walczak i Łukasz Czapiewski.mb02
Rozwój zespołu i jego obecny poziom artystyczny jest wynikiem ogromnego zaangażowania nauczycieli: Doroty Szulc – kierownika artystycznego i choreografa, Iwony Biesek – organizatora spraw pozascenicznych, Andrzeja Giersza – muzyka oraz instruktora Tucholskiego Ośrodka Kultury – Piotra Talkowskiego – kompozytora i aranżera.
Członkami zespołu są dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi oraz nieliczni jej absolwenci. Skład zespołu zmienia się co kilka lat. Pozytywne jest to, że w szkole w każdym cyklu kształcenia duża grupa dzieci może bezpośrednio zetknąć się z kulturą regionu (strojami, gwarą, pieśniami). Próby zespołu odbywają się w ciągu całego roku szkolnego. Ten czas spędzany jest efektywnie na opracowywaniu nowych układów tanecznych i przyśpiewek czy pieśni. W lutym każdego roku spośród dzieci klas I i II odbywa się nabór do zespołu. Dwa razy w roku szkolnym organizowane są biwaki wypoczynkowo – szkoleniowe, na których nie tylko doskonali się umiejętności zespołu, ale przede wszystkim integruje jego członków.
W repertuarze zespołu znajdują się tańce oraz przyśpiewki borowiackie i kaszubskie. Program trwa 45 minut. Na scenie prezentuje się 40-45 osobowa grupa taneczna i chór. Mimo zmian składu program artystyczny stanowi coraz bogatszą ofertę kulturalną, a zespół konsekwentnie rozwija się pod względem tanecznym, muzycznym i wizualnym.
Zespół Pieśni i Tańca „Młodzi Borowiacy” pięknie prezentuje się na scenie. mb03Zachwyca świeżością dziecięcych twarzy, a także bielą bluzek i fartuszków ozdobionych złoto-brązowym haftem regionalnym – symbolem naszej ziemi. Te same elementy haftu można znaleźć na przepaskach i serdakach dziewczynek. Stroje powstały dzięki staraniom nauczycieli i dyrektora szkoły, a hafty są wynikiem społecznej pracy rodziców oraz hafciarek pod kierownictwem Marianny Weilandt, Stanisławy Betyny.
12 maja 1999 roku zespół zaprezentował się po raz pierwszy szerokiej publiczności na VII festynie wiosennym – tradycyjnej uroczystości organizowanej w SP nr 3 w Tucholi pod koniec roku szkolnego. Od tego czasu swój kunszt taneczny i wokalny zespół miał okazję pokazać na wielu imprezach, m. in.:
° Dniach Borów Tucholskich;
° tarach leśnych Eko – Las;
° Święcie Kukurydzy w Wieszczycach;
° Turnieju Miast;
° „Czym chata bogata”;
° Konwencie Starostów;
° prezentacji regionów województwa kujawsko – pomorskiego;
° Biesiadzie Samorządowej w Kutnie;
° Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bydgoszczy i Złotowie;
° Święcie Gwarków w Tarnowskich Górach;
° na gali wręczenia nagród konkursu „Farmer – Rolnik Roku”;
° Święcie Patronki Miasta;
° 80-leciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.    „Młodzi Borowiacy” wspierają działalność charytatywną, aktywnie współpracują z Zespołem Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Koncertują z wielką przyjemnością dla dzieci niepełnosprawnych i mieszkańców Tucholi. Przyjmowali gości z Niemiec i Francji, brali też udział w nagraniu programu dla Telewizji Bydgoszcz i Radia Pik.
Działalność zespołu została doceniona na III Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Regiony” w Bydgoszczy w czerwcu 2005 roku. Grupa zajęła tam drugie miejsce.mb05
W 2005 roku zespół nagrał i wydał płytę z wiązanką przyśpiewek borowiackich.
Na początku lipca tego roku do Szkoły Podstawowej nr 3 im.M. Kopernika w Tucholi przyjechała duża grupa dzieci i młodzieży z Ukrainy. Wizyta ta była efektem wymiany kulturalno – oświatowej, którą zainicjowała dyrektor szkoły Ewa Kłosowska i nauczyciele prowadzący zespół „Młodzi Borowiacy” na spotkaniu z przebywającą w Tucholi panią Olgą Zinczenko.
Spotkanie to odbyło się w lipcu 2011 r, a już na koniec roku szkolnego 2011/12 grupa dzieci z Tucholi odwiedziła Ukrainę na zaproszenie Pani dyrektor Ałły Kotenko z Gimnazjum  w Uszomirze (Uszomierzu), małej miejscowości w Rejonie Korosteńskim, w Obwodzie Żytomierskim.
Do Uszomierza pojechało 34 dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Młodzi Borowiacy” wraz z prowadzącymi zespół:  Panią Dorotą Szulc, Panią Iwoną Biesek, Panem Andrzejem Gierszem oraz dyrektorem szkoły Panią Ewą Kłosowską.
Na Ukrainie grupa spędziła wówczas 3 dni. W tym czasie zatańczyła i zaśpiewała 3 koncerty.
Ukraińscy gospodarze przygotowali dla dzieci wiele atrakcji. Zwiedziły one między innymi przepiękny Korosteń oraz Żytomierz. Była  też okazja poznać miejscową sztukę ludową, zwyczaje i tradycje.
Zapadła decyzja o kontynuowaniu współpracy.
Cele współpracy :
– Wymiana kulturalna i edukacyjna między dziećmi i młodzieżą z Ukrainy i Tucholi
– Promowanie kultury i tradycji regionu borowiackiego poza granicami naszego kraju oraz kultury innych narodów wśród naszych uczniów
– Zwiększenie motywacji członków zespołu do dalszej pracy na rzecz twórczości ludowej i działanie na rzecz integracji grupy artystycznej
– Poszerzenie wiedzy, zwłaszcza  geograficznej i historycznej uczniów obu krajów
– Poznanie śladów polskości, spotkanie z Polakami i przypomnienie narodowych tradycji.
W bieżącym roku  dzieci i młodzież z Ukrainy  odwiedzili Szkołę Podstawową nr 3  w Tucholi. Goście przyjechali 30 czerwca wieczorem, a wyjeżdżali 5 lipca rano. Przyjechała 27 osobowa grupa dzieci z Polesia – pod opieką pani dyrektor Ałły Kotenko i 3 nauczycielek oraz dwa zespoły z miejscowości Makarow – „Kalinowe grono” i „Malwy Makarowa”. Razem 47 osób.
Zostali zakwaterowani w internacie Zespołu Szkół Leśnych, a smaczne, zjadane  z apetytem posiłki przygotowywały dla gości kucharki z SP3.
Podczas pobytu w Polsce dyrektor SP 3 i nauczyciele prowadzący „Młodych Borowiaków” przy wsparciu życzliwych instytucji i osób prywatnych zapewnili gościom ciekawy program.
W programie między innymi przygotowano:
– zwiedzanie naszego pięknego miasteczka,
– pobyt w gościnnym Nadleśnictwie Woziwoda, z licznymi atrakcjami i poczęstunkiem przy ognisku
– zwiedzanie Muzeum Borów Tucholskich
– zwiedzanie szkoły podstawowej, rozmowa na temat form edukacji (gości zachwyciły między innymi tablice multimedialne)
– zwiedzanie Zespołu Szkół Leśnych, spotkanie z panią dyrektor Anielą Czyżyk,  panem Piotrem Grzywaczem i  z sokolnikiem.
– pobyt w Fojutowie w parku rozrywki i zwiedzanie akweduktu,
– wycieczka do Gdańska i Gdyni (gdzie między innymi goście zwiedzili stare miasto, Skwer Kościuszki, kąpali się w Bałtyku i obejrzeli nasz gdański „bursztynowy stadion”.
– spotkanie z tucholskimi hafciarkami
– spotkanie całej grupy w kawiarni i wspaniałe pucharki lodowe
– zajęcie sportowe w kręgielni i na Orliku
– wspólne koncerty.
Na 2 lipca zaplanowano w parku za Urzędem Miejskim wielki koncert NA POWITANIE LATA – „Trójka i przyjaciele”. Niestety burza i ulewa przerwała występy.
Koncert odbył się więc 4 lipca w TOK. Wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca „Młodzi Borowiacy” z programem „Na powitanie lata”, zespoły artystyczne i solista z Ukrainy oraz działający  w SP 3 Tucholski Chór Gospel „Ave”.
Bardzo ważnym momentem pobytu gości z Ukrainy była wizyta u Burmistrza Tucholi Pana Tadeusza Kowalskiego. W spotkaniu uczestniczyli: pani Olga Zinczenko i pan Anatolij Grywa – główni organizatorzy wymiany kulturalnej, Pani Ałła Kotenko – dyrektor szkoły  w Uszomierzu wraz ze swoją zastępczynią, choreograf zespołu Olena Kotenko oraz kierownik artystyczny grupy z Makarowa, a także Pani dyrektor Ewa Kłosowska.
Wizyta upłynęła w miłej atmosferze.  Rozmawiano o dalszej współpracy.
W dniu odjazdu goście zostali pożegnani przez Panią Dyrektor i nauczycieli z SP3 upominkami. Dla każdego było coś miłego. Wyjeżdżali pełni wrażeń i bardzo zadowoleni.mb04