mb01

W Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi od wielu lat kultywowane są bogate tradycje związane z kulturą borowiacką oraz regionem Borów Tucholskich. Wyrazem tej działalności są liczne programy autorskie, koła zainteresowań, twórczość dziecięca, a szczególną dumą Zespół Pieśni i Tańca „Młodzi Borowiacy”.

Historia „Młodych Borowiaków” rozpoczęła się w roku 1976, a twórcą zespołu była Maria Ollick. Grupa zakończyła działalność pod koniec lat 80-tych. Zespół został reaktywowany w 1998 roku z inicjatywy dyrektora szkoły Ewy Kłosowskiej. Powstał przy współpracy i dzięki pomocy Dyrektora Tucholskiego Ośrodka Kultury Renaty Basta. Otrzymał też nową nazwę: Zespół Pieśni i Tańca „Młodzi Borowiacy”. Piewszymi opiekunami zespołu byli Joanna Walczak i Łukasz Czapiewski.mb02
Rozwój zespołu i jego obecny poziom artystyczny jest wynikiem ogromnego zaangażowania nauczycieli: Doroty Szulc – kierownika artystycznego i choreografa, Iwony Biesek – organizatora spraw pozascenicznych, Andrzeja Giersza – muzyka oraz instruktora Tucholskiego Ośrodka Kultury – Piotra Talkowskiego – kompozytora i aranżera.
Członkami zespołu są dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi oraz nieliczni jej absolwenci. Skład zespołu zmienia się co kilka lat. Pozytywne jest to, że w szkole w każdym cyklu kształcenia duża grupa dzieci może bezpośrednio zetknąć się z kulturą regionu (strojami, gwarą, pieśniami). Próby zespołu odbywają się w ciągu całego roku szkolnego. Ten czas spędzany jest efektywnie na opracowywaniu nowych układów tanecznych i przyśpiewek czy pieśni. W lutym każdego roku spośród dzieci klas I i II odbywa się nabór do zespołu. Dwa razy w roku szkolnym organizowane są biwaki wypoczynkowo – szkoleniowe, na których nie tylko doskonali się umiejętności zespołu, ale przede wszystkim integruje jego członków.
W repertuarze zespołu znajdują się tańce oraz przyśpiewki borowiackie i kaszubskie. Program trwa 45 minut. Na scenie prezentuje się 40-45 osobowa grupa taneczna i chór. Mimo zmian składu program artystyczny stanowi coraz bogatszą ofertę kulturalną, a zespół konsekwentnie rozwija się pod względem tanecznym, muzycznym i wizualnym.
Zespół Pieśni i Tańca „Młodzi Borowiacy” pięknie prezentuje się na scenie. mb03Zachwyca świeżością dziecięcych twarzy, a także bielą bluzek i fartuszków ozdobionych złoto-brązowym haftem regionalnym – symbolem naszej ziemi. Te same elementy haftu można znaleźć na przepaskach i serdakach dziewczynek. Stroje powstały dzięki staraniom nauczycieli i dyrektora szkoły, a hafty są wynikiem społecznej pracy rodziców oraz hafciarek pod kierownictwem Marianny Weilandt, Stanisławy Betyny.
12 maja 1999 roku zespół zaprezentował się po raz pierwszy szerokiej publiczności na VII festynie wiosennym – tradycyjnej uroczystości organizowanej w SP nr 3 w Tucholi pod koniec roku szkolnego. Od tego czasu swój kunszt taneczny i wokalny zespół miał okazję pokazać na wielu imprezach, m. in.:
° Dniach Borów Tucholskich;
° tarach leśnych Eko – Las;
° Święcie Kukurydzy w Wieszczycach;
° Turnieju Miast;
° „Czym chata bogata”;
° Konwencie Starostów;
° prezentacji regionów województwa kujawsko – pomorskiego;
° Biesiadzie Samorządowej w Kutnie;
° Międzywojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Bydgoszczy i Złotowie;
° Święcie Gwarków w Tarnowskich Górach;
° na gali wręczenia nagród konkursu „Farmer – Rolnik Roku”;
° Święcie Patronki Miasta;
° 80-leciu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.    „Młodzi Borowiacy” wspierają działalność charytatywną, aktywnie współpracują z Zespołem Szkół Leśnych i Agrotechnicznych. Koncertują z wielką przyjemnością dla dzieci niepełnosprawnych i mieszkańców Tucholi. Przyjmowali gości z Niemiec i Francji, brali też udział w nagraniu programu dla Telewizji Bydgoszcz i Radia Pik.
Działalność zespołu została doceniona na III Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Regiony” w Bydgoszczy w czerwcu 2005 roku. Grupa zajęła tam drugie miejsce.mb05
W 2005 roku zespół nagrał i wydał płytę z wiązanką przyśpiewek borowiackich.

mb04