Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
tel: 52 5592018


Gminny Ośrodek Wsparcia dla Rodzin
tel: 52 5642526


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel: 664721527


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
tel: 52 3348363


Komenda Powiatowa Policji
tel: 52 3366258


Niebieska Linia
tel: 0801120002


Ośrodek Pomocy Społecznej
tel: 52 3956300


Sąd Rejonowy
tel: 52 3360401


Prokuratura Rejonowa
52 3342741


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
tel: 52 3721881