Miesięczne Archiwa: sierpień 2018

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi
odbędzie się w poniedziałek 3 września 2018 r.
o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

W razie niepogody spotkania odbędą się w klasach zgodnie z planem wywieszonym na drzwiach wejściowych i w korytarzu szkoły.