admin

Informujemy, że przejście przez szkołę
zostało zamknięte.
Wszelkie sprawy urzędowe i organizacyjne prosimy zgłaszać telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przypominamy, że wnioski o przyjęcie do I klasy dzieci spoza obwodu szkoły przyjmujemy do dnia 03.04.2020 r.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły, a po wypełnieniu wysłać na adres sp3t@wp.pl

Informujemy, że rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego dla 3-latków zakończy się 7 kwietnia.
Wnioski prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres szkoły: sp3t@wp.pl
Rodziców dzieci przyjętych do oddziału poinformujemy telefonicznie w dniu 9 kwietnia, a lista zostanie wywieszona przy wejściu do szkoły.

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki, gdy nie będzie lekcji w szkole (Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę, dostęp do tych zasobów jest bezpłatny);
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni (szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS);
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu, unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole, przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje (skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela);
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Szanowni Rodzice!

Zajęcia w naszej szkole, podobnie jak w całym kraju, będą zawieszone na 2 tygodnie.

12 i 13 marca to dni, w których również nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a nawet działania opiekuńcze – w wyjątkowych sytuacjach można jednak przyprowadzić dziecko do szkoły, ale ze względu na powagę sprawy radzilibyśmy tego nie robić.

Od 16 do 25 marca uczniowie oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych bezwzględnie nie przychodzą do szkoły. To nie jest jednak czas ferii. Apelujemy o pozostanie dzieci w domach i ograniczenie kontaktów z innymi osobami do minimum. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Laureatami szkolnego etapu konkursu zostali:
KLASA I
1. Jakub Falkowski
2. Antonina Kolczyk
3. Nina Błażejewska
KLASA II
1. Julia Kołodziejska
2. Aleksander Pozorski
3. Wiktoria Redzimska
Klasa III A
1. Weronika Łaszewska
2. Maja Knap
KLASA III B
1. Emilia Kłosowska