Za obiady można płacić przelewem
bezpośrednio na rachunek w Banku Spółdzielczym.
Dane do przelewu:
Gminny Zespół Oświatowy
ul. Dworcowa 4
89-500 Tuchola
nr rachunku: 42 8174 0004 0000 2860 2000 0001
W tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko dziecka, klasę, Szkołę Podstawową nr 3 w Tucholi
oraz okres, za który jest dokonywana opłata.
Jeden obiad kosztuje 2,30 zł, a w oddziałach zerowych 6 zł (całodzienne wyżywienie).