Miesięczne Archiwa: wrzesień 2016

Klasowe zebrania z rodzicami – wywiadówki
odbędą się we wtorek 4 października 2016 r:
w klasach 0 – III o godzinie 17.00,
w klasach IV – VI o godzinie 18.00.
Wyjątki:
w klasie Ia oraz w klasie Ib zebrania odbędą się w poniedziałek 3 października 2016 r. o godzinie 17.00

1. piątek, 14 października 2016 r.
2. poniedziałek, 31 października 2016 r.
3. czwartek, 22 grudnia 2016 r.
4. poniedziałek, 2 stycznia 2017 r.
5. wtorek, 2 maja 2017 r.
6. piątek, 16 czerwca 2017 r.