Miesięczne Archiwa: sierpień 2020

W zamieszczonej poniżej prezentacji można zapoznać się z obowiązującymi w naszej szkole procedurami w czasie pandemii.

  1. Uczniowie klas 1-5 przychodzą do szkoły na godz. 8.30, gdzie na boisku sportowym będzie oczekiwał ich wychowawca. Następnie wspólnie udają się do wyznaczonych sal.
  2. Podobny przebieg i to samo miejsce zbiórki dotyczy kl. 6-8, które przychodzą do szkoły na godz. 9.30.
  3. Ze względu na sytuację epidemiologiczną na teren szkoły mogą wejść tylko rodzice uczniów klasy pierwszej zgodnie z wytycznymi – jedno dziecko – jeden rodzic i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, dystans). Pozostali rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
  4. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska rekreacyjnego.

Szczegółowe procedury zostaną udostępnione w poniedziałek w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

Drodzy Rodzice!
W naszej szkole – podobnie jak w całej gminie – rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września. W trosce o bezpieczeństwo dzieci przygotowujemy odpowiednie procedury, z którymi sukcesywnie będziemy Państwa zapoznawać. Niektóre z nich przedstawiam poniżej.

I GODZINY ROZPOCZĘCIA

  1. 8.30 – KLASY 1-5 (BOISKO SZKOLNE)
  2. 9.30 – KLASY 6-8 (BOISKO SZKOLNE)
  3. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – ZAJĘCIA W SALACH

II WYTYCZNE


• Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
• Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
• Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
• Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
• Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
• Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
• Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
• Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.


UWAGA!


• Od września teren szkoły będzie zamknięty w godzinach pracy placówki. Każdy uczeń otrzyma bezpłatny brelok, który umożliwi mu wejście na jej teren. W przypadku zagubienia breloka uczeń zobowiązany jest kupić go na własny koszt.
• O wszelkich zmianach dotyczących organizacji roku szkolnego będą Państwo informowani na bieżąco.

Z poważaniem
L. Góral – dyrektor szkoły

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, informujemy, że wykaz podręczników do religii jest dostępny w hurtowni papierniczej Jan-Pes („Pestka”) oraz w załączonym pliku.
Spis podręczników