1. Uczniowie klas 1-5 przychodzą do szkoły na godz. 8.30, gdzie na boisku sportowym będzie oczekiwał ich wychowawca. Następnie wspólnie udają się do wyznaczonych sal.
  2. Podobny przebieg i to samo miejsce zbiórki dotyczy kl. 6-8, które przychodzą do szkoły na godz. 9.30.
  3. Ze względu na sytuację epidemiologiczną na teren szkoły mogą wejść tylko rodzice uczniów klasy pierwszej zgodnie z wytycznymi – jedno dziecko – jeden rodzic i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka, dystans). Pozostali rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
  4. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą do szkoły wejściem od strony boiska rekreacyjnego.

Szczegółowe procedury zostaną udostępnione w poniedziałek w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.