1 września 2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

16 – 17 września 2020

Zebrania klasowe

… października 2020

Pasowanie pierwszoklasistów

2 listopada 2020

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2020

Wszystkich Świętych

11 listopada 2020

Narodowe Święto Niepodległości

listopad 2020

Próbny egzamin ósmoklasisty

18 grudnia 2020

Zebrania klasowe

Informacja o przewidywanych ocenach semestralnych

22 grudnia 2020

Wigilia szkolna

od 23 grudnia 2020 do 3 stycznia 2021

Zimowa przerwa świąteczna

od 4 do 17 stycznia 2021

Ferie zimowe

6 stycznia 2021

Święto Trzech Króli

26 stycznia 2021

Klasyfikacja półroczna

28 stycznia 2021

Wywiadówki

marzec 2021

DZIEŃ OTWARTY

kwiecień 2021

Próbny egzamin ósmoklasisty

marzec/ kwiecień 2021

Rekolekcje wielkopostne

1- 6 kwietnia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia 2021, 04 -05 maja 2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 maja 2021

Święto Pracy

2 maja 2021

Święto Flagi

3 maja 2021

Święto Narodowe Trzeciego Maja

21 maja 2021

Zebrania klasowe

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych

25 maja 2021

Egzamin ósmoklasisty- język polski

26maja 2021

Egzamin ósmoklasisty- matematyka

27 maja 2021

Egzamin ósmoklasisty- język angielski

3 czerwca 2021

Boże Ciało

4 czerwca 2021

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21 czerwca 2021

Klasyfikacja roczna

25 czerwca 2021

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26 czerwca- 31 sierpnia 2021

Ferie letnie