Podczas dzisiejszych apeli Panie Dyrektorki wręczyły dyplomy, nagrody i stypendia wyróżniającym się uczniom w roku szkolnym 2020/2021.
Stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymali:
Jagna Jaworska (4B), Izabela Mews (4B), Maja Wnękowicz (6A), Jan Wiśniewski (7B), Patrycja Szymańska (7C), Bartosz Smigel (8B), Julita Bonna (8C), Jędrzej Jaworski (7A), Antoni Bukowski (7B).
Za zajęcie czołowych miejsc w konkursie „O Małą Nagrodę Kopernika” nagrody otrzymali:
Jagna Jaworska (4B), Weronika Łaszewska (4A), Weronika Skaja (4A), Dawid Jarosiewicz (5A), Zuzanna Stuwe (VB), Magdalena Fiszer (5B), Agata Pipowska (6B), Axel Twardowski (6C), Maksymilian Urbański (6B), Agata Olczak (7B), Jakub Hoppe (7B), Jędrzej Jaworski (7A), Zuzanna Olszowa (8C), Patryk Jarosiewicz (8B), Alicja Szymańska (8A).
Ponadto Dyrekcja nagrodziła specjalnymi dyplomami uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym mieli 100% frekwencję. Są to: Steven Woźny (3A), Mateusz Czajka (6C), Agata Olczak (7B).
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w nowym roku szkolnym!