Prosimy rodziców o sprawdzenie zawartości plecaków swoich dzieci.
Co powinien zawierać plecak ucznia:
1. Starannie obłożone książki i zeszyty według planu na dany dzień.
Uwaga! Niektóre dzieci noszą książki z całego tygodnia.
2. Nie należy kupować zeszytów 80- i 100- kartkowych. Mają być zeszyty cienkie w klasach I – III, natomiast w IV – VI maksymalnie do 32 kartek, wyjątkowo 60- kartkowe, z miękkimi okładkami.
3. Dzienniczek ucznia.
4. Mały zwykły piórnik zawierający:
– jeden długopis piszący niebiesko lub czarno (maksymalnie dwa),
– może być 1 kolorowy cienkopis do podkreślania,
– ołówek,
– gumka,
– temperówka,
– liniał, a w starszych klasach na matematykę, w miarę potrzeby, ekierka i kątomierz,
– klej,
– nożyczki,
– kredki: 12 kolorów w klasach I – III,
maksymalnie 6 kolorów w klasach IV – VI.
5. Niezbyt duży chlebak.
6. Mała butelka z piciem (jeżeli dziecko nie pije herbaty w szkole).
7. W klasach starszych, jeżeli trzeba, materiały na technikę lub plastykę.
8. Strój na wf.
9. Inne przybory i materiały wskazane przez nauczyciela w określonym dniu.
10. Uwaga! Nie wolno nosić dwóch piórników, więcej niż 12 kredek, nie wolno przynosić pisaków.
11. Przy zakupie nowego plecaka proszę zwrócić uwagę, żeby był lekki. Niektóre ważą nawet 1,5 kg.