Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej i konieczności ograniczenia szerzenia się transmisji SARS-CoV-2 informuję, że w naszej szkole klasy IV-VIII przechodzą na zdalne nauczanie w dniach od 19.10.2020 r. do 30.10.2020 r. Wpływ na podjęcie takiej decyzji miała informacja otrzymana dzisiaj rano z SANEPIDU.

W czasie zdalnego nauczania lekcje będą odbywały się zgodnie z planem (i w miarę możliwości online), a prace wysyłane poprzez zakładkę ZADANIE DOMOWE w dzienniku elektronicznym. Każdorazowo uczniowie zobowiązani są do potwierdzenia odebranej wiadomości. Będzie to podstawą zaliczenia obecności na danych zajęciach.

W oddziałach przedszkolnych i klasach I-III obowiązuje nauczanie stacjonarne.

Dziękuję za zrozumienie i życzę zdrowia – Sylwia Kożuch