Otrzymaliśmy 10 kolejnych laptopów zakupionych przez Gminę Tuchola w ramach programu „Zdalna Szkoła+”. Komputery zostaną wypożyczone przede wszystkim potrzebującym rodzinom wielodzietnym. Bardzo dziękujemy!
Zakup dokonany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Informacje te są na stronie Gminy Tuchola.