6 czerwca uczniowie klas IV przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Ich umiejętności w zakresie poruszania się na rowerze oraz znajomość przepisów ruchu drogowego sprawdzała Pani Beata Kurlandt z pomocą wychowawców. Było sporo emocji, dzieci pomyślnie zaliczyły test oraz tor przeszkód. Gratulujemy!