Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań z tym związanych na kolejne lata. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów skierowane zostały również do placówek oświatowych i szerszego kręgu społeczeństw. Tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych.
Dwie nauczycielki, Panie Monika Pozorska i Iwona Zielinska uznały, że Międzynarodowy Dzień Tolerancji to okazja, aby zachęcić uczniów do zastanowienia się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy.
Inny nie znaczy gorszy.
Wszyscy są sobie równi.

16 listopada w naszej szkole solidaryzowaliśmy się również z dziećmi i innymi osobami chorymi na cukrzycę. W Polsce ten dzień obchodzony jest na pamiątkę wynalezienia insuliny w 1921 roku. Na świecie obchodzi się go 14 listopada – w dniu urodzin Fredericka Bantinga, odkrywcy tego hormonu.
Panie Monika Pozorska i Iwona Zielinska opracowały i wdrożyły odpowiedni program.
1. Cele Dnia Tolerancji w naszej szkole:
• uwrażliwienie dzieci na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji;
• przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię, ubiór, bogactwo rodziny itp.
• kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wobec koleżanek i kolegów chorych, niepełnosprawnych, nieśmiałych, tych, którzy nie radzą sobie w niektórych sytuacjach itp.
• odszukanie przyczyn nietolerancji;
• informowanie o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji
• wypracowanie praktycznych wskazówek przeciwdziałania nietolerancji
2. Zadania dla wychowawców i klas były następujące
– 16 listopada dzieci i młodzież przyszli do szkoły ubrani na niebiesko. Niebieski to kolor solidarności z osobami chorymi na cukrzycę
– We wszystkich klasach odbyły się lekcje wychowawcze a w klasach I – III zajęcia, na temat tolerancji.
– W klasach I do VIII dzieci pod kierunkiem nauczycieli wykonały następujące plakaty:
Każda klasa dostała arkusz szarego papieru i przydzieloną literę. Literę należało narysować dużej wielkości, na środku, na szarym papierze. Wokół litery wykonano mniejsze elementy ozdobne oraz rysunki i napisy związane z tolerancją.
Plakaty Panie Pozorska i Zielinska zawiesiły na tablicach wystawowych w takiej kolejności, aby utworzyły napisy TOLERANCJA AKCEPTACJA.
– każde dziecko, otrzymało również pasek niebieskiego papieru, na którym napisało swoje imię. Z tych pasków klasy zrobiły łańcuch przyjaźni i życzliwości. Łańcuchy zostały powieszone w holu szkoły.

Opracowały: Monika Pozorska i Iwona Zielinska