1. Rozporządzenie MEN z dnia 2 czerwca 2017 r. objęło po raz pierwszy wychowaniem do życia w rodzinie uczniów klas IV szkoły podstawowej. Nowa podstawa programowa została również skierowana do uczniów klas VII. Zajęcia dla klas V i VI realizowane są wg wcześniej obowiązującej podstawy.
2. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie będą realizowane w oparciu o program nauczania autorstwa Teresy Król Wędrując ku dorosłości wydawnictwa RUBIKON.
Koncepcja programu:
• Uwzględnia rozwój młodego człowieka zarówno w aspekcie fizycznym, społecznym, psychicznym, emocjonalnym i duchowym.
• Większość treści ma spiralny układ programu, co oznacza, że w starszych klasach powraca się do wcześniej poznanych zagadnień, poszerzając i uzupełniając wiedzę na dany temat.
• Zgodnie z rozporządzeniem treści nauczania realizuje się z całą klasą na 9 godzinach lekcyjnych, a część tematów z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców. Stwarza to możliwość otwarcia się na problemy i swobodne rozmowy.
• Specyfika tego przedmiotu polega na tym, że zajęcia nie podlegają ocenie i mnie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej, ani też na ukończenie szkoły.
3. Aby skutecznie i w odpowiednim czasie pomóc młodemu pokoleniu bezpiecznie przejść okres dzieciństwa i młodości polska szkoła podjęła się tego zadania w toku realizacji lekcji wychowania do życia w rodzinie.

Materiały dotyczące zajęć można pobrać ze strony wydawnictwa RUBIKON:
Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej.
W drodze ku dorosłości. Program klas 5-6 szkoły podstawowej.
Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej.