Uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych i piątych otrzymają 1 lub 2 września darmowe podręczniki i ćwiczenia.
Rodzice/opiekunowie sami kupują podręczniki i ćwiczenia do religii.
Wszystkie podręczniki i ćwiczenia do klas VI i oddziałów przedszkolnych kupują rodzice/opiekunowie.

Szczegółowe wykazy podręczników i ćwiczeń do kupienia zostaną wywieszone od 30.06.2016 r. Będzie można również otrzymać w sekretariacie kopie.