admin

II semestr roku szkolnego 2019/2020 obfitował, pomimo pandemii i zamkniętych szkół, w mnóstwo rozmaitych konkursów skierowanych do uczniów. Ci, którzy uczęszczają do naszej szkoły, również mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami:

SUKCESY ÓSMOKLASISTÓW
Wawrzyniec Chylewski – kl. 8a:
Laureat:
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii,
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.
Finalista:
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.
Inne:
wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,
I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym „O Pióro Burmistrza”.
Hubert Nowacki – kl. 8b:
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii.
Remigiusz Winiarski – kl. 8a:
Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Ortograficznym „O Pióro Burmistrza”.
Przemysława Gabrych – kl. 8b
Wyróżnienie w konkursie „Wielkanocna PIXanka 2020”.
POZOSTAŁE SUKCESY:
Lilianna Zielińska – grupa „Borowiki” :
Wyróżnienie w XI Gminnym Konkursie Recytatorskim „Wierszowanki na zimowe poranki”.
Michał Piesik – grupa „Borowiki”:
Wyróżnienie w XI Gminnym Konkursie Recytatorskim „Wierszowanki na zimowe poranki”.
Wojciech Barciński – grupa „Borowiki”:
Laureat XXX edycji ogólnopolskiego konkursu „Bory Tucholskie w Oczach Dziecka”.
Kornelia Ciżmowska – zerówka:
I miejsce w XI Gminnym Konkursie Recytatorskim „Wierszowanki na zimowe poranki”.
Aleksander Pozorski – kl. 2 :
Bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
Igor Kunc – kl. 2:
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
Maja Knap – kl. 3a:
I miejsce w Powiatowym Turnieju Recytatorskim „O Pióro Jana Brzechwy”.
Emilia Wytrążek – kl. 3a:
III miejsce w Powiatowym Turnieju Recytatorskim „O Pióro Jana Brzechwy” .
Iza Mews – kl. 3b:
I miejsce w 42. Spotkaniach z Piosenką Dziecięcą – etap powiatowy.
Jagna Jaworska – kl. 3b:
Wyróżnienie w Powiatowym Turnieju Recytatorskim „O Pióro Jana Brzechwy”.
Maja Wnękowicz – kl. 5a:
II miejsce w Powiatowym Konkursie na Lapbooki „Bocian biały ambasadorem czystego powietrza w Borach Tucholskich”.
Maksymilian Chyła – kl. 5a:
III miejsce w Powiatowym Konkursie na Lapbooki „Bocian biały ambasadorem czystego powietrza w Borach Tucholskich”.
Aleksander Redzimski – kl. 5b:
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
Maksymilian Urbański – kl. 5b:
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,
Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie „Nie taki wilk straszny”.
Amelia Suszyńska – kl. 5b:
Laureat Wojewódzkiego Konkursu „Ekologiczny Edukator Szkolny– III Edycja 2020”
Agata Pipowska – kl. 5b:
II miejsce w Powiatowym Konkursie „Nie taki wilk straszny”.
Paweł Kołodziejski – kl. 5b:
III miejsce w Powiatowym Konkursie „Nie taki wilk straszny”,
Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie na Lapbooki „Bocian biały ambasadorem czystego powietrza w Borach Tucholskich”.
Emilia Szramka – 5c:
I miejsce w konkursie plastycznym „Obrona Cywilna Wokół Nas” (etap gminny).
Igor Dończyk – 5c:
I miejsce w Powiatowym Konkursie na Lapbooki „Bocian biały ambasadorem czystego powietrza w Borach Tucholskich”.
Axel Twardowski – 5c:
III miejsce w konkursie plastycznym „Obrona Cywilna Wokół Nas” (etap gminny),
II miejsce w Powiatowym Konkursie „Nie taki wilk straszny”.
Agata Palkowska – 5c:
Wyróżnienie w XXX edycji ogólnopolskiego konkursu „Bory Tucholskie w Oczach Dziecka”.
Amelia Mews – kl. 6a:
Nagroda w Gminnym Konkursie Fotograficznym AKCJA DETAL,
I miejsce w Powiatowym Konkursie na Lapbooki „Bocian biały ambasadorem czystego powietrza w Borach Tucholskich”,
Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie „Nie taki wilk straszny”.
Kornelia Gumińska – kl. 6a:
Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Fotograficznym AKCJA DETAL,
II miejsce w konkursie plastycznym „Obrona Cywilna Wokół Nas” (etap gminny).
Michał Zakrzewski – kl. 6b
Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Liga Zadaniowa” – II miejsce (etap powiatowy),
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”.
Oliwia Grzegorek – kl. 6c
Laureat Wojewódzkiego Konkursu „Ekologiczny Edukator Szkolny– III Edycja 2020”.
Jan Wiśniewski – kl. 6c
I miejsce w Powiatowym Konkursie „Nie taki wilk straszny”,
Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie na Lapbooki „Bocian biały ambasadorem czystego powietrza w Borach Tucholskich”.
Patrycja Szymańska – kl. 6c
III miejsce w konkursie plastycznym „Projekt z ZUS” – etap wojewódzki,
Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie „Nie taki wilk straszny”.
Miłosz Knitter – kl. 6c
Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Fotograficznym AKCJA DETAL.
Antonina Karnowska – kl. 7a
III miejsce w konkursie plastycznym „Projekt z ZUS” – etap wojewódzki.
Dawid Klajbor – kl. 7b
I miejsce w konkursie plastycznym „Projekt z ZUS” – etap wojewódzki.
Natalia Fortuńska – kl. 7b
II miejsce w konkursie plastycznym „Projekt z ZUS” – etap wojewódzki.
Julita Bonna – kl. 7c
II miejsce w XVI Międzypowiatowym Konkursie Poezji i Prozy Miłosnej „Miłość niejedno ma imię” kategoria recytatorska.
Zuzanna Olszowa – kl. 7c
II miejsce w Powiatowym Konkursie na Lapbooki „Bocian biały ambasadorem czystego powietrza w Borach Tucholskich”,
Wyróżnienie w XVI Międzypowiatowym Konkursie Poezji i Prozy Miłosnej „Miłość niejedno ma imię” kategoria poetycka.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Jesteśmy z Was dumni!

Poniżej można pobrać informacje związane z przebiegiem oraz harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26.06.2020 r.

Przebieg zakończenia roku szkolnego

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia nowych terminów dni wolnych od zajęć dydaktycznych w związku ze zmianą terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

W poniższej prezentacji umieściliśmy informację o procedurach, które obowiązywać będą podczas tegorocznego egzaminu:

Egzamin ósmoklasisty – procedury

Otrzymaliśmy 10 kolejnych laptopów zakupionych przez Gminę Tuchola w ramach programu „Zdalna Szkoła+”. Komputery zostaną wypożyczone przede wszystkim potrzebującym rodzinom wielodzietnym. Bardzo dziękujemy!
Zakup dokonany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Informacje te są na stronie Gminy Tuchola.

Tutaj jest dostępny regulamin zwrotu podręczników.

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie!
Pragnę poinformować, że od 25 maja 2020 r. zostaje wznowiona działalność oddziałów przedszkolnych w naszej szkole. Jednak z uwagi na wszystkie obostrzenia GIS-u oraz bezpieczeństwo przedszkolaków i opiekunów – do poszczególnych grup będą przyjmowane wyłącznie dzieci, których obydwoje rodzice pracują.
Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej szkoły. Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy: sp3t@wp.pl
W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole.

Z poważaniem
L. Góral – dyrektor szkoły

Deklaracja dla Rodziców/Opiekunów

Szanowni Rodzice!

Informuję, że Burmistrz Tucholi podjął decyzję w sprawie otwarcia przedszkoli na terenie naszej gminy.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola, nie zostaną otwarte w dniu 6 maja br.

Powodem takiej decyzji jest zbyt duże ryzyko narażenia dzieci i personelu na zarażenie wirusem COVID-19.

Ponadto, mimo wytycznych przekazanych przez  ministerstwo, brak jest konkretnych zapisów dotyczących chociażby liczby dzieci w oddziale czy na mkw., kwestii badania personelu i zachowania pozostałych rygorów sanitarnych.

O dalszych decyzjach w tej sprawie będę informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem – L. Góral