EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 • Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej
 • Klasa I
 • Klasa II
 • Klasa III
 • Religia

 • Wymagania na poszczególne oceny:
 • Klasa I
 • Klasa II
 • Klasa III
 • Klasa IV
 • Klasa V
 • Klasa VI
 • Klasa VII
 • Klasa VIII
 • KLASY IV-VIII

  Język polski

 • Przedmiotowe zasady oceniania
 • Wymagania na poszczególne oceny:
 • Klasa IV
 • Klasa V
 • Klasa VI
 • Klasa VII
 • Klasa VIII
 • Matematyka

 • Przedmiotowe zasady oceniania
 • Wymagania na poszczególne oceny:
 • Klasa IV
 • Klasa V
 • Klasa VI
 • Klasa VII
 • Klasa VIII
 • Język angielski

 • Przedmiotowe zasady oceniania
 • Wymagania na poszczególne oceny
 • Język niemiecki

 • Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania na poszczególne oceny
 • Historia

 • Przedmiotowe zasady oceniania
 • Wymagania na poszczególne oceny:
 • Klasa IV
 • Klasa V
 • Klasa VI
 • Klasa VII
 • Klasa VIII
 • Biologia

 • Przedmiotowe zasady oceniania
 • Wymagania na poszczególne oceny:
 • Klasa IV
 • Klasa V
 • Klasa VI
 • Klasa VII
 • Klasa VIII
 • Chemia

 • Przedmiotowe zasady oceniania
 • Wymagania na poszczególne oceny:
 • Klasa VII
 • Klasa VIII
 • Fizyka

 • Wymagania na poszczególne oceny:
 • Klasa VII
 • Klasa VIII
 • Geografia

 • Przedmiotowe zasady oceniania
 • Wymagania na poszczególne oceny:
 • Klasa V
 • Klasa VI
 • Klasa VII
 • Klasa VIII
 • Muzyka

 • Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania na poszczególne oceny
 • Plastyka

 • Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania na poszczególne oceny
 • Informatyka

 • Przedmiotowe zasady oceniania
 • Wymagania na poszczególne oceny
 • Technika

 • Przedmiotowe zasady oceniania
 • Wychowanie fizyczne

 • Wymagania na poszczególne oceny:
 • Klasa IV
 • Klasy V – VI
 • Klasy VII – VIII
 • Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Przedmiotowe zasady oceniania