szkola_1Historia naszej szkoły rozpoczyna się w roku 1969, kiedy to władze miejskie i państwowe dokonały wmurowania aktu erekcyjnego pod nową szkołę podstawową. Prace budowlane trwały w latach 1969 – 1971. Otwarcie nowej szkoły nastąpiło 21 lipca 1971 roku. Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Mikołaja Kopernika odbyła się 12 czerwca 1973 roku. W tym dniu nastąpiło również odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którą do dzisiaj można oglądać na szkolnym korytarzu.
W historii naszej szkoły jest wiele znaczących dat. Jedną z nich jest niewątpliwie data zmian strukturalnych i programowych spowodowanych reformą edukacji. Odeszli najstarsi uczniowie klas siódmych i ósmych, co w znaczący sposób wpłynęło na zmianę organizację procesu edukacyjnego i wychowawczego. Wprowadzono nowe kierunki pracy.  Należało wypracować nowocześniejsze sposoby funkcjonowania placówki we wskazywanych obszarach  i wyposażyć uczniów w kompetencje kluczowe.
Oprócz działalności, która obowiązywała zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty wszystkie szkoły podstawowe pracowaliśmy nad własną wizją i misją i tym wszystkim co miało nas wyróżniać spośród innych szkół. Kierowaliśmy się zasadą, że aby coś dobrze przekazać, stworzyć, nauczyć innych trzeba się nauczyć samemu. Tak tworzyliśmy szkołę jakości.

W tym okresie podjęliśmy i podejmujemy nadal wiele działań innowacyjnych i nowatorskich, które nas wyróżniają spośród innych szkół.
Jeszcze w 1996 r. zaczęła się nasza przygoda z promocją zdrowia. Głównym opiekunem szkół promujących zdrowie była prof. Barbara Wojnarowska z Warszawy, a w Bydgoszczy naszym liderem była Pani Elżbieta Brzozowska. Zaczęliśmy od udziału 3 osób w warsztatach dla szkół promujących zdrowie. Celem tych warsztatów była nie tyle problematyka prozdrowotna – dbanie o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, ale głównie nauczenie rad pedagogicznych szkół innej nowoczesnej pracy. Dzięki temu reforma edukacji i ewaluacja dotycząca funkcjonowania placówki zaczęła się u nas znacznie wcześniej.
W grudniu 1997 r. podpisaliśmy porozumienie w sprawie UTWORZENIA WOJEWÓDZKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE. Jako bardzo aktywna szkoła w tej sieci uzyskaliśmy dwa ważne certyfikaty. Po reformie administracyjnej sieć bydgoska połączyła się z toruńską. W 2002r zorganizowaliśmy II Wojewódzką Konferencję Szkół Promujących Zdrowie z udziałem nauczycieli i kilku uczniów z każdej placówki będącej w sieci. Obecnie nadal zajmujemy się w szkole EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ. Współpracujemy z wieloma instytucjami, które fachowo nas wspierają. W ramach ogólnego projektu promocji zdrowia zrealizowaliśmy kilka programów własnych: „Zdrowe odżywianie”, „Zdrowy kręgosłup – dobre samopoczucie”, „Żyj kolorowo” lub programów proponowanych: „Nie pal przy mnie proszę”, „Biały ząbek”, a obecnie od kilku lat kontynuujemy realizację programu „Trzymaj formę”, który dotyczy zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej. Jednym z elementów promocji zdrowia w tym roku jest udział w projekcie Collegium Medicum w Bydgoszczy dotyczącym prawidłowego odżywiania uczniów klas I – III. Łącznie w projektach i programach związanych z promocją zdrowia uczestniczą co roku wszyscy uczniowie szkoły.
Skuteczne wychowanie z uwzględnieniem roli rodziców oraz osiąganie wysokich wyników uczenia są podstawą dobrej pracy nauczyciela.

EDUKACJA ZDROWOTNA, REGIONALNA, EKOLOGICZNA I KULTURALNA TO CZTERY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY, KTÓRE WZBOGACAJĄ PROCES DYDAKTYCZNY  I WYCHOWAWCZY.
TYM, CO WYRÓŻNIA SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3 SPOŚRÓD INNYCH SZKÓŁ JEST ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „MŁODZI BOROWIACY”. Jest to jedyny taki zespół w Polsce, którego stroje charakteryzuje złoto – brązowy haft. W tym zespole aktualnie śpiewa i tańczy około 100 uczniów wyłącznie z naszej szkoły, w tym jeszcze mała grupka naszych absolwentów. „Młodzi Borowiacy” to nie tylko chluba naszej szkoły, ale miasta i powiatu. Należą tu coraz to nowe roczniki uczniów, którzy  propagują kulturę własnego regionu. Zespół ma  w sobie nie tylko wartość edukacyjną, ale także OGROMNĄ WARTOŚĆ WYCHOWAWCZĄ. Uczy odpowiedzialności za całą grupę, właściwego zachowania w szkole i podczas wyjazdów, sumienności, punktualności  i wzajemnej pomocy. Doskonale integruje zarówno dzieci jak i ich rodziców. Integruje także uczniów z opiekunami. „Młodzi Borowiacy” to rezultat ogromnego wkładu pracy nauczycieli – opiekunów zespołu. Dwoje z nich otrzymało w 2013r. nagrodę Burmistrza Tucholi.
Zespół poza szkołą, Tucholą i innymi miejscowościami w powiecie koncertował także podczas różnych uroczystości w Bydgoszczy, Kutnie, Tarnowskich Górach, w Warszawie i Toruniu.  W Bydgoszczy również nagrał audycję w telewizji bydgoskiej i był uczestnikiem programu „Jaka to melodia” w I programie TV. Zespół nagrał dwie płyty, wydał swój folder, a za swoją działalność otrzymał w 2008r. certyfikat „Marka Lokalna Bory Tucholskie” oraz w roku 2012r. nagrodę mieszkańców Tucholi, którzy w drodze głosowania wybrali zespół jako najlepszą inicjatywę regionalną.
EDUKACJA REGIONALNA ma także inne formy. Uczniowie poszczególnych klas uczestniczą w specjalnych lekcjach organizowanych przez Muzeum Borów Tucholskich. Podczas tych zajęć dzieci poznają zwyczaje ludowe i dawne życie Borowiaków samodzielnie wykonując różne tradycyjne czynności.
Wychowawcy zapraszają także do klasy twórców ludowych organizując zajęcia z haftu, rzeźbiarstwa, plecionkarstwa itp.

Od kilku lat planowaliśmy nawiązać kontakty z jakąś szkołą poza granicami kraju. Myśleliśmy o Ukrainie, słowiańskim kraju, bardzo ciekawym, a jednocześnie z wieloma problemami. Udało się nawiązać kontakt z Panią Olgą Zinczenko z Kijowa.  W czasie trwania EURO-2012  na Ukrainę pojechała 34 osobowa grupa z Zespołu Pieśni i Tańca „Młodzi Borowiacy”. Zaproszono nas do małej miejscowości Uszomierz, gdzie ani dzieci, ani też dorośli nie widzieli nikogo spoza granic ich kraju. Zwiedziliśmy Korostień i Żytomierz i daliśmy 3 koncerty. Pani Olga pisała potem, że byliśmy promykiem, który zachęcał mieszkańców Uszomierza do innego życia.
Na początku  lipca 2013r. przyjechały do nas dzieci z Uszomierza z poleskimi piosenkami oraz 2 zespoły z Kijowa. Zapewniliśmy im bardzo ciekawy program, w tym wycieczkę do Gdańska. Byli zachwyceni naszym krajem, gospodarką, życzliwością ludzi.
Dziś cieszymy się, że przyłożyliśmy maleńką cegiełkę do przemian, które dzieją się u naszych sąsiadów.
PROJEKT „WSPÓŁPRACA Z UKRAINĄ” ROZWIJA SIĘ. MA OGROMNE WALORY POZNAWCZE I WYCHOWAWCZE  I WYRÓŻNIA NAS SPOŚRÓD INNYCH SZKÓŁ W GMINIE.

EDUKACJA EKOLOGICZNA  to kolejny  obszar koncepcji pracy szkoły.  W ramach tego zadania organizujemy każdego roku (od 14 lat) gminny  festiwal piosenki ekologicznej i szkolne Dni Ziemi, Aktywnie uczestniczymy w festynie ekologicznym organizowanym przez Tucholski Park Krajobrazowy, uczestniczymy w zbiórce nakrętek, puszek, makulatury , baterii itp. W ubiegłym roku w zbiórce zużytego elektrosprzętu zajęliśmy I miejsce i otrzymaliśmy talon wartości 400 zł.
Nasi uczniowie (zwykle kilka trzyosobowych zespołów) uczestniczą w międzyszkolnym konkursie „Przyroda wokół nas”. Jest to trudny dwuetapowy konkurs, w którym biorą udział szkoły z całego terenu TPK i Nadleśnictwa Tuchola. Co roku zdobywamy czołowe miejsca. W roku ubiegłym I miejsce zdobyła nasza klasa IIIb, a drugie klasa Ia.

EDUKACJA KULTURALNA to zapewnienie uczestnictwa uczniów z małej miejscowości w powszechnych dobrach kultury – wyjazdy do teatru i kina w Bydgoszczy oraz Toruniu, zapraszanie wirtuozów i teatry do naszej szkoły. To także telewizyjne spektakle teatralne z TVB. Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują wiele przedstawień, uczestniczą w konkursach teatrzyków, konkursach recytatorskich i piosenkarskich. To ważne działania, które zapewne rozwijają pamięć dzieci oraz  kulturę słowa.
Od stycznia 2001 roku, z inicjatywy nauczycielki – bibliotekarki w szkole organizowana jest cykliczna impreza kulturalna „Czwartek z Kulturą”. Na tą imprezę zapraszani są  na spotkanie z uczniami mieszkańcy Tucholi zajmujący się malarstwem, sztuką ludową, poezją i inną działalnością artystyczną, a także nasi absolwenci mieszkający w Polsce  i poza jej granicami, którzy osiągnęli znaczące sukcesy, np. konsul w Chicago lub euro poseł Tadeusz Zwiefka.
Organizowane są także wieczornice poświęcone ważnym postaciom literackim – np. w 2012 roku była to wieczornica poświęcona Januszowi Korczakowi, a 18 listopada 2013 bohaterem spotkania będzie Julian Tuwim.

Kolejną naszą chlubą  jest działający w szkole trzeci rok TUCHOLSKI CHÓR GOSPEL „AVE”. Członkami tego chóru są ludzie różnych zawodów, przyjaciele szkoły, rodzice i  nauczyciele. Chór cieszy wielkim uznaniem i sympatią wśród uczniów  i jest dla nich wzorem. Dzieci widzą, że szkoła może dawać radość również  ludziom  dorosłym. Chór  ma na swoim koncie szereg występów w Tucholi i innych miejscowościach oraz sukcesy festiwalowe.  Jest uznany i ma wyrobioną markę w środowisku lokalnym.

 PRZEZ KILKA LAT UCZESTNICZYLIŚMY W TWORZENIU I REALIZOWANIU DUŻYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH.
1.  „Słońce świeci wszędzie”   – program wyrównywania szans edukacyjnych w gminie Tuchola szansą na lepszą przyszłość” w roku szk.  2008/2009
W  szkole co tydzień odbywały się 44 godziny dodatkowych zajęć, w których uczestniczyło 220 uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi. Niektórzy uczestniczyli w dwóch, a nawet w trzech formach zajęć.
2. BOROWIACY W  TEATRZE ŻYCIA  – w roku szkolnym 2009/2010
W ramach tego programu zrealizowaliśmy znów kilkanaście różnego rodzaju kółek, a dodatkowo profesjonalne zajęcia teatralne. Nasza szkoła zorganizowała również w naszej placówce dla ponad 30 szkół uczestniczących w projekcie konferencję naukową „Warto wiedzieć”. Każdą szkołę reprezentowało 4 uczniów, a zajęcia prowadzili między innymi zaproszeni naukowcy.
3.  „Borowiacy w labiryntach wiedzy”, projekt realizowany w latach 2010-2011, liderem projektu był powiat tucholski.
4. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”, realizowany w latach 2010-2011.
Wszystkie te projekty to mnóstwo dodatkowych zajęć, które między innymi ewidentnie przyczyniły się do podniesienia wyników szkoły na sprawdzianie zewnętrznym.

28 maja 1994 r. nauczyciele zorganizowali po raz pierwszy FESTYN WIOSENNY. Impreza odniosła duży sukces i jest z powodzeniem kontynuowana przez szesnaście kolejnych lat każdego roku, a obecnie co 2-3 lata. Każdy festyn ma swoją nazwę, swój znaczek festynowy – projektowany przez uczniów i program związany z ważnymi wydarzeniami w szkole. Impreza odbywa się na terenie szkoły w sobotę, a uczestniczą w niej  wszyscy uczniowie i nauczyciele, chętni rodzice i mieszkańcy Tucholi.

Nauczyciele naszej szkoły opracowali nasz WŁASNY REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA. Jest to system oceny punktowej dostępny dla wszystkich rodziców na stronie internetowej szkoły.

Motywowaniu uczniów do dobrej nauki służy nasz SZKOLNY SYSTEM NAGRADZANIA UCZNIÓW:
1. Konkurs wiedzy dla uczniów klas III w trzech kategoriach: edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna i edukacja przyrodnicza – Mała Nagroda Kopernika
2. Konkurs wiedzy dla uczniów klas IV, V i VI – oddzielnie na każdym poziomie. Uczeń zdobywa punkty w konkursach z 6 przedmiotów + edukacja ekologiczna lub zdrowotna – Nagroda im. Mikołaja Kopernika
3. Kapituła, w skład której wchodzą uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice przyznaje 3 najlepszym absolwentom Tytuł Wybitnego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi. Wyboru dokonuje się spośród uczniów nominowanych do tej nagrody spełniających ustalone regulaminem kryteria.

W  Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika realizujemy WIELE WŁASNYCH PROGRAMÓW NAUCZYCIELI – DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH.
Na uwagę zasługują między innymi:
– wdrażany i modyfikowany co roku PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA opracowany przez lidera zespołu ds. podnoszenia wyników nauczania.
– Opracowany i wdrożony przez  lidera zespołu edukacji europejskiej  program „Kraje Europy”. Efektem tego programu był przygotowany z bardzo dużym udziałem uczniów DZIEŃ GRECKI w roku szkolnym 2011/12, DZIEŃ WŁOSKI w roku szkolnym 2012/13, a w tym roku będzie to DZIEŃ HISZPAŃSKI.
– program profilaktyczno – wychowawczy „Prawo-wiedza-życie”
– program edukacyjno – wychowawczy „Ja, młody Tucholanin”

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA POZASZKOLNE UCZNIÓW  Z OSTATNICH DWUNASTU MIESIĘCY:
– Kacper Kłosowski  – dwukrotny laureat (2012 i 2013r.) w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym, Liga Zadaniowa III miejsce,  tytuł najlepszego absolwenta w gminie Tuchola wraz z nagrodą Burmistrza.
– Kinga Klafetka z klasy IIIa zyskała  I miejsce w powiatowym konkursie ortograficznym dla uczniów klas trzecich
– Mikołaj Borowicz – laureat międzynarodowego konkursu plastycznego „Mój mały świat”, nagroda przysłana z Tokio w Japonii
– Natalia Hoppe – uczennica klasy uzyskała  I miejsce w gminnym konkursie ortograficznym o pióro Burmistrza Tucholi
– Klasa IIIb  – I miejsce i klasa Ia – II miejsce w konkursie TPK i Nadleśnictwa Tuchola „Przyroda wokół nas”.
– Kilkoro dzieci uzyskało wyróżnienia w konkursie matematycznym „Kangur”
– I miejsce w międzyszkolnym turnieju: „Szlakiem borowiackich tradycji” (XI -2013r)
– Profesjonalny wernisaż malarski uczennicy piątej klasy Julii Tomasz -Głodek