Szanowni Rodzice

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi dobrowolnych darowizn
na rzecz Rady Rodziców, informujemy, że można ich dokonywać
na konto Rady Rodziców
(Bank Spółdzielczy nr konta: 82 8174 0004 0000 1182 3000 0002)
lub w sekretariacie za potwierdzeniem wpłaty (KP)
do końca roku szkolnego.
Ponieważ w naszej szkole jest spora grupa małych dzieci, które nie mają swojego placu zabaw,
postanowiliśmy włączyć się do wspólnej akcji współtworzenia go.
Jest to jedna z wielu zaplanowanych inicjatyw całej społeczności szkolnej,
które mają się przyczynić do zrealizowania naszego celu.
Jednocześnie wszystkim, którzy dokonali wpłat na Radę Rodziców, pragniemy serdecznie podziękować.

Z wyrazami szacunku
Prezydium Rady Rodziców