W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole pracują następujący nauczyciele:
mgr Lidia Góral – dyrektor szkoły
mgr Sylwia Kożuch – wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
Pedagog szkolny:
mgr Barbara Witkowska (wychowawczyni klasy 8C)
Edukacja wczesnoszkolna:
Oddziały przedszkolne: mgr Alicja Budnik, mgr Beata Cimcioch, mgr Marta Jeżewska-Duraj, mgr Marlena Radowska
0A: mgr Monika Pozorska, mgr Iwona Zielinska
0B: mgr Daria Mikusek, mgr Aleksandra Weilandt
1A: mgr Małgorzata Kowalska
2A: mgr Iwona Biesek
3A mgr Irena Gostańska
Religia:
Beata Gostomska
mgr Iwona Łyczywek
J. polski:
mgr Sandra Góral – wychowawczyni klasy 6C
mgr Anna Gądek
mgr Alicja Musińska-Adrych – wychowawczyni klasy 5B
J. angielski:
mgr Beata Szmelter – wychowawczyni klasy 7C
mgr Danuta Wiśniewska – wychowawczyni klasy 8B
mgr Mariusz Witkowski
J. niemiecki
mgr Beata Szmelter
mgr Marlena Radowska
Historia, Wiedza o Społeczeństwie
mgr Mirosława Drzycimska – wychowawczyni klasy 4B
Matematyka:
mgr Halina Iglewska
mgr Hanna Jaruszewska – wychowawczyni klasy 7A
Przyroda, biologia:
mgr Marta Binger – wychowawczyni klasy 4A
Fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Tomasz Gierszewski
Chemia:
mgr Marta Maciejewska
Geografia, Doradztwo zawodowe
mgr Karol Dąbrowski – wychowawca klasy 6B
Sztuka (muzyka i plastyka):
mgr Andrzej Giersz – wychowawca klasy 8A
Informatyka
mgr Krzysztof Karnowski – wychowawca klasy 7B
Technika
mgr Aleksandra Czerwińska
Wychowanie fizyczne:
mgr Grzegorz Holc – wychowawca klasy 5b
mgr Monika Mikulska – wychowawczyni klasy 5a
mgr Piotr Zieliński
Świetlica:
mgr Renata Pacek
mgr Dorota Szulc
Nauczyciele wspomagający:
mgr Joanna Nowak