Andrzejki
Andrzejki

30 listopada w grupie OB zapanowała magiczna atmosfera. Dzieci świętowały andrzejki. Poznały dawne sposoby , za pomocą których można było przewidzieć przyszłość. Losowały swoje przyszłe zawody, ustawiały w kolejności buty , aby sprawdzić, który chłopiec czy dziewczynka pierwszy się ożeni, pierwsza wyjdzie za mąż. Najwięcej emocji wywołała wróżba najbardziej kojarzona z andrzejkami – lanie wosku przez dziurkę od klucza. Ileż to było śmiechu !!!
Były też tańce i pląsy.
Zabawa andrzejkowa przyniosła zerówkowiczom wiele radości i była kolejną okazją do wspólnej zabawy.

Andrzejki
Andrzejki