Konkurs plastyczny

II gminny konkurs plastyczny dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pt. „Kartka urodzinowa dla Pluszowego Misia” w ramach obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia.
CELEM KONKURSU JEST:

 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci,
 • kształtowanie umiejętności wykorzystania różnorodnych materiałów i technik plastycznych,
 • nawiązanie do Światowego Dnia Pluszowego Misia i różnych sposobów celebrowania tego wyjątkowego święta i solenizanta- Pluszowego Misia.
  REGULAMIN KONKURSU:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3- 6- letnich z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy Tuchola.
 2. Format pracy dowolny, orientacja pozioma (w formie laurki).
 3. Technika płaska, dowolna.
 4. Każda praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego wychowanka.
 5. Każda placówka powinna dostarczyć maksymalnie do 5 prac w każdej grupie wiekowej.
 6. Prace należy składać lub przesyłać do 18 listopada 2020 r. na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika , ul. Pocztowa 10, 89-500 Tuchola z dopiskiem: „Konkurs – Kartka urodzinowa dla Pluszowego Misia”.
  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie sp3.tuchola.pl i na profilu fb szkoły 20 listopada 2020 r.
 7. Kryteria oceny prac: oryginalność, samodzielność, estetyka oraz różnorodność wykorzystanych materiałów plastycznych.
 8. Każda praca powinna mieć na odwrocie metryczkę, która będzie zawierać: imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę i dokładny adres placówki, telefon, imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna.
 9. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora
  i eksponowane będą w galerii w holu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi w dniach 23- 27 listopada 2020 r.
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu.
 11. W konkursie przewidziane są nagrody i dyplomy dla laureatów, które zostaną przesłane pocztą ze względu na sytuację epidemiologiczną.