Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi poszukuje nauczyciela języka polskiego z wykształceniem wyższym pedagogicznym. Oferta dotyczy zastępstwa w bieżącym roku szkolnym i obejmuje klasy 6-8.

Szczegóły zatrudnienia zostaną omówione podczas bezpośredniej rozmowy.

Sylwia Kożuch – wicedyrektor