W poniedziałek uroczyście przywitaliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły przywitały nasze Panie Dyrektorki: Lidia Góral i Sylwia Kożuch. Poznaliśmy nowych nauczycieli i wychowawców i otrzymaliśmy życzenia sukcesów w nauce. Do zgromadzonych przemawiał również przewodniczący Rady Rodziców – Pan Jarosław Grugel.

Fot: F. Buczkowski