2 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Przygotowaniem do tak ważnego dnia był trwający 6 tygodni projekt pt. Integracja z osobami niepełnosprawnymi, mający na celu uświadomienie uczniom, czym jest niepełnosprawność i na czym polega integracja z osobami niepełnosprawnymi.

Elementami projektu były między innymi ankiety sprawdzające poziom świadomości uczniów oraz lekcje wychowawcze związane z niepełnosprawnością, których celem było zaznajomienie uczniów z problemem osób niepełnosprawnych oraz zbudowanie akceptacji i zrozumienia.

Uczniowie jak zwykle nie zawiedli, każda z klas przygotowała piękne plakaty na temat niepełnosprawności, integracji oraz znanych osób niepełnosprawnych, które stworzyły galerie na holu szkoły. Pojawiły się również prace indywidualne, gdzie na szczególne wyróżnienie zasługuje wystawa Jakuba Suchomskiego – jednego z uczniów naszej szkoły. Na podsumowanie projektu zrobione zostało wspólne zdjęcie dronem, na którym wszyscy,  zgodnie z ideą akcji, ubrani byli na niebiesko oraz trzymali niebieskie baloniki.


Projekt został przeprowadzony przez Panie: Monikę Paś, Sandrę Góral oraz Danutę Wiśniewską w porozumieniu z Fundacją „Jim”.