W dniach 05 i 07 lutego odbyły się dyskoteki karnawałowe dla klas IV – VIII. Zabawa była bardzo udana dzięki Pani Mirosławie Drzycimskiej i Panu Karolowi Dąbrowskiemu – opiekunom samorządu szkolnego. Dodatkową oprawę świetlną zapewnił Pan Tomasz Kotowski, któremu bardzo dziękujemy.