W dniu 16 listopada odbyła się „Pidżama Party” dzieci z klasy 0 B.

Cała zabawa rozpoczęła się o godzinie 17. Dzieci przybyły do szkoły, przebrały się w swoje pidżamy. Kolejną atrakcją były „podchody” w murach szkoły. Po zakończeniu zabawy, dzieci wzięły udział w zajęciach rekreacyjno – ruchowych w sali gimnastycznej.
Po ciekawych „harcach”, dzieci wróciły do swojej sali, w której odbyło się Pidżamowe karaoke.
Śpiewy zostały zwieńczone pyszną, przygotowywaną wspólnie kolacją. Po zakończonym posiłku dzieci odpoczywały oglądając bajkę. Całość zajęć zakończyła się o godzinie 21.

Wychowawca Karol Dąbrowski