Zarządzenie nr 120.5.2010 Burmistrza Tucholi z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia dla rok szkolnego 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola

Procedura przyjmowania dzieci i młodzieży
do Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja_na rok szkolny 2020/2021 -_harmonogram czynności

Obowiązek informacyjny w związku z rekrutacją dziecka do szkoły/przedszkola wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego – realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka 3-letniego do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi

Wniosek o przyjęcie dziecka 4-,5-letniego
do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi

Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego
do Oddziału Przedszkolnego (zerówka) w Szkole Podstawowej nr 3 w Tucholi

Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi dziecka siedmioletniego zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi
dziecka siedmioletniego zamieszkałego poza obwodem szkoły

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3
dziecka sześcioletniego zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi
dziecka sześcioletniego zamieszkałego poza obwodem szkoły

Potwierdzenie – uczęszczanie dziecka do oddziału 3-latków w roku szkolnym 2020/2021

Potwierdzenie – uczęszczanie dziecka do zerówki w roku szkolnym 2020/2021

Potwierdzenie – uczęszczanie do oddziału przedszkolnego dla 4-5-latków

Potwierdzenie – uczęszczanie do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

Obowiązek informacyjny w związku z rekrutacją dziecka do szkoły/przedszkola wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”