Rozmiar tekstu

  • A  A  A  

Kontakt

ul. Pocztowa 10
89-500 Tuchola
tel. 52 3342176
mail: sp3t@wp.pl

Uchwała NR XXXI – 223 – 17 Rady Miejskiej w Tucholi

Uchwała NR XXXI – 224 -17 Rady Miejskiej w Tucholi

Uchwała nr XXXI – 225-17 Rady Miejskiej w Tucholi

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Ważne oświadczenie do wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego 2017 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej gdy dziecko mieszka poza obwodem szkoły

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły rozpocznie się w dniu 20 marca 2017 r., zakończenie rekrutacji nastąpi w dniu 12 kwietnia 2017 r.

Rekrutacja na wolne miejsca w klasach I szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły nastąpi w terminie od 13 kwietnia 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.