Każde dziecko z klas 0 – VI może w czasie ferii zimowych skorzystać  z obiadu w szkolnej stołówce.
Zapisy na obiady w czasie ferii przyjmuje sekretariat szkoły
do wtorku 10 lutego 2015 r.
Przy zapisie na obiady w ferie
należy jednocześnie dokonać opłaty.
Uczniowie, których obiady sponsoruje OPS, jeżeli chcą chodzić w czasie ferii na obiady do szkoły, muszą również o tym powiadomić sekretariat szkoły.