poezja_patr

KONKURS POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNEJ – szkoły  podstawowe
Miejsca
I . Zofia Chrobot – Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika   w Tucholi
II. Mateusz Drelich – Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi
II. Julia Kochańska – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Meggera w Stobnie
III. Bartosz Klafetka – Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika   w Tucholi
III. Amelia Pobóg-Lenartowicz – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk. Józefa Wryczy w Tucholi
III. Nikola Szamocka – Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi
Zofia Chrobot, Mateusz Drelich i Julia Kochańska będą reprezentować gminę Tuchola podczas eliminacji powiatowych.

KONKURS POEZJI I PROZY PATRIOTYCZNEJ – gimnazja
Miejsca
I. Karolina Wegner – Gimnazjum nr 2 im. Bolesława Meggera  w Stobnie
II. Klaudia Karpus – Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum Powiatowe
III. Paulina Sajkowska – Gimnazjum nr 2 im. Bolesława Meggera  w Stobnie
Wymienione laureatki będą reprezentować gminę Tuchola podczas eliminacji powiatowych.

KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ    – szkoły podstawowe klasy 0 – III
Miejsca
I. Lena Orłowska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika   w Tucholi
II. Klaudiusz Drążek – Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II  w Legbądzie
III. Antonina Hoppe – Szkoła Podstawowa nr 5 w Tucholi

KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ – szkoły podstawowe klasy IV – VI
Miejsca
I. Julia Lepak – Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II  w Legbądzie
II. Zespół wokalno – instrumentalny w składzie : Dominika Szczepańska, Julia Warmke, Barbara Karnowska, Oliwia Żygowska, Weronika Michałek, Kinga Różycka, Paulina Kozłowska, Magdalena Pluschke, Zuzanna Majnert, Łukasz Łosiński, Łukasz Szweda – Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi
III. Dominika Sledz – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legbądzie
Gminę Tuchola w kategorii „szkoły podstawowe”  podczas eliminacji powiatowych będą reprezentować: Lena Orłowska, zespół wokalno – instrumentalny z SP3 oraz Julia Lepak

KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ – gimnazja
Miejsca
I. Natalia Smigel – Gimnazjum nr 1 w Tucholi im. Dra Kazimierza Karasiewicza
II. Aleksandra Frąckowska – Gimnazjum nr 1 w Tucholi im. Dra Kazimierza Karasiewicza
Wymienione laureatki będą reprezentować gminę Tuchola podczas eliminacji powiatowych.

Organizatorzy:
Ewa Kłosowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Tucholi
Ks. Wiesław Herold – proboszcz Parafii p.w. Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście