Prace konkursowe

14 kwietnia 2021 r. jury wyłoniło zwycięzców konkursu plastycznego „Najpiękniejsza Pani Wiosna”.
W konkursie oceniano zgodność z tematyką, oryginalność oraz samodzielność wykonania.
Lista nagrodzonych:
I miejsce: Oskar Wysiński klasa I
II miejsce: Julia Kołodziejska klasa III
III miejsce: Anna Krużyńska klasa I
Wyróżnienie
Agata Kunc – klasa II
Po odbiór nagród i dyplomów prosimy zgłaszać się do sekretariatu szkoły.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Opiekunowie Mini SU p. Daria Mikusek, p. Marlena Radowska

Życzenia wielkanocne

Protokół komisji konkursowej
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Karta dla leśnika”
objętego honorowym patronatem
Rektora Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy prof. dra hab. inż. Marka Adamskiego
ogłoszonego przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi i Nadleśnictwo Woziwoda Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

Posiedzenie komisji odbyło się 15 marca 2021 r.

Oceny prac dokonało Jury w składzie:
Dorota Borzyszkowska – Kierownik zespołu ds. dydaktycznych, promocji i turystyki Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Dorota Rząska-Lis – Starszy specjalista SL ds. edukacji leśnej Nadleśnictwo Woziwoda
Agnieszka Jopek – Specjalista ds. artystycznych, grafik i kurator wystaw Tucholskiego Ośrodka Kultury
Patryk Bośko – Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej Nadleśnictwo Tuchola

Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność rozwiązań, samodzielność, staranność, wrażenie artystyczne.
Do oceny zakwalifikowano 632 prace uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko – pomorskiego, co stanowiło dla komisji olbrzymie wyzwanie.

Przyznano nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach:

Nagrodzeni klasy I – III:

I miejsce – Klaudia Klinger – SP nr 3 w Tucholi
II miejsce – Tomasz Nieżórawski – SP w Żalnie
III miejsce – Igor Niedźwiecki – SP nr 1 w Inowrocławiu

Wyróżnienia w kategorii klas I-III :

Sara Pankowska – SP w Osieku
Leon Reich – SP nr 16 w Toruniu
Zuzanna Ritter – SP w Sławkowie

Nagrodzeni klasy IV–V:

I miejsce – Jagna Jaworska – SP nr 3 w Tucholi
II miejsce – Zofia Makowska – SP w Turznie
III miejsce – Przemysław Tymecki – SP w Wiśniewie

Wyróżnienia w kategorii klas IV–V:

Dominik Chudela – SP nr 2 w Nakle n. Notecią
Jagoda Nowakowska – SP w Małej Nieszawce
Amelia Zielinska – SP nr 1 w Tucholi
Katarzyna Kuszyńska – SP w Wiśniewie

Nagrodzeni klasy VI-VIII:

I miejsce – Jesika Wysocka – SP nr 21 w Grudziądzu
II miejsce – Wiktoria Janasz – SP nr 4 w Brodnicy
III miejsce – Maria Lau – SP w Białych Błotach

Wyróżnienia w kategorii klas VI- VIII:

Sandra Ostrowska – SP nr 13 w Grudziądzu
Natan Kubicki – SP nr 18 w Grudziądzu

Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i twórcze podejście do tematu konkursu. Nauczycielom i rodzicom za zachęcenie dzieci do udziału. Z uwagi na pandemię koronawirusa i obowiązujące obostrzenia, zwycięzcy zostaną telefonicznie poinformowani o terminie i miejscu uroczystego podsumowania konkursu. Na laureatów czekają nagrody.

Konkurs "Wierszowanki..."

Dzieci z naszych oddziałów przedszkolnych:
Gabrysia Krzychowiec z 3-latków,
Wojtek Barciński z 4-latków,
Wiktoria Napiontek i Kasia Copija z zerówek,
otrzymały wyróżnienia w zorganizowanym przez Przedszkole nr 1 konkursie recytatorskim „Wierszowanki na zimowe poranki”.
Gratulujemy!

Szanowni Państwo, informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 zostanie otwarty oddział przedszkolny dla 3-latków. Wnioski o przyjęcie dziecka należy składać do 31.03.2021.
Wnioski rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja - plakat

Film instruktażowy „Ekoinfluencer – domowe środki czystości”

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi uczniów na możliwość tworzenia ekologicznych i skutecznych środków czystości w domowych warunkach.

Dni Patrona Szkoły

Luty jest w naszej szkole miesiącem naszego patrona Mikołaja Kopernika. Z tej okazji co roku odbywają się rozmaite konkursy związane ze słynnym astronomem i kosmosem. Laureatami tegorocznych konkursów zostali:
W klasach IV za wiersz o Mikołaju Koperniku:
I miejsce – Mikołaj Wegner
II miejsce – Pola Dąbrowska
W klasach VI za najlepsze prezentacje o Mikołaju Koperniku:
I miejsce – Agata Pipowska
II miejsce – Paweł Michałek
III miejsce – Marta Marszałkowska
wyróżnienia :Patrycja Krakowiak, Emilia Larek, Julia Walczak
Serdecznie gratulujemy!

Laureaci konkursu - Najpiękniejsza kartka walentynkowa

W czwartek 18 lutego rozstrzygnięto zorganizowany przez szkolną świetlicę konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową. Oto zwycięzcy:
Oddziały przedszkolne:
I miejsce – Fabian Pazurek i Gabriela Krzychowiec,
II miejsce – Jakub Kowalski,
III miejsce – Weronika Głomska,
wyróżnienie – Filip Olszowy.
Klasy I – III:
I miejsce – Oliwia Kozielecka,
II miejsce – Piotr Copija i Klaudia Badtke,
III miejsce – Kornelia Szweda,
wyróżnienie – Oskar Wysiński.
Nagrody laureatom wręczyła Pani Dyrektor Lidia Góral.
Gratulujemy!

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO „KARTKA DLA LEŚNIKA” W RAMACH OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA LASÓW

I Organizatorzy:
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi
– Nadleśnictwo Woziwoda : Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Woziwodzie.
II Patronat:
– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
III Cel konkursu:
– wzbogacenie zainteresowań dzieci i młodzieży przyrodą i sztuką;
-zachęcenie do zdobywania informacji dotyczących lasu i pracy leśnika;
– poznawanie różnorodnych technik plastycznych oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni dziecięcej.
IV Zasady uczestnictwa:
1.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego.
2.Uczestnicy będą podzieleni na 3 kategorie wiekowe:
– pierwsza – klasy I-III
– druga – klasy IV-V
– trzecia – klasy VI-VIII
3.Prace należy wykonać indywidualnie. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie niepublikowane. Ocenie będą podlegać tylko prace nadesłane do dnia 10.03.2021 r.
V Inne:
1.Format pracy: A4
2.Techniki plastyczne: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż, techniki mieszane.
Forma płaska bez użycia materiałów sypkich i plasteliny.
3.Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
estetyka i samodzielność wykonania pracy,
zgodność z tematem,
ciekawe ujęcie tematu.
4. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (drukowanymi literami) jest to warunek przyjęcia pracy na konkurs.
5. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przykleić na odwrocie oraz osobno zgodę na udział w konkursie.
6. Pracę prosimy przesyłać w sztywnej kopercie lub składać bezpośrednio u organizatora: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi, ul. Pocztowa 10, 89-500 Tuchola z dopiskiem „Kartka dla Leśnika”.
7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
VI Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
a) nieinformowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone, o wynikach konkursu (wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej: sp3.tuchola.pl, woziwoda.lasy.gov.pl oraz fb szkoły),
b) listownego powiadomienia laureatów konkursu o wynikach;
c) bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu;
d) publikowania i drukowania nadesłanych prac (nadesłanych prac nie zwracamy).
VII Ocena prac:
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa. Werdykt jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
VIII Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami wezmą udział w uroczystości wręczenia nagród połączonej z otwarciem wystawy pokonkursowej. O terminie wręczenia nagród zostaną powiadomieni odrębnym pismem. W związku z obostrzeniami sanitarnymi wręczenie nagród może odbyć się indywidualnie lub w postaci przesyłki.
IX Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
X Przetwarzanie wizerunku:
Zwracamy się z prośbą o dołączenie wypełnionego i podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych, załącznika nr 2. Jest to zgoda na przetwarzanie wizerunku. Chcielibyśmy, jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli wręczyć nagrody laureatom osobiści a powstałą przy tym dokumentację fotograficzną zamieścić na stronie internetowej i mediach społecznościowych.
Koordynatorzy konkursu:
Marta Jeżewska-Duraj, Iwona Biesek – SP nr 3 tel. 52 334 21 76
Dorota Rząska-Lis – Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Woziwodzie – tel.  52 33 60 935 lub 696 029 395